Llista actualitzada d’inscrits a les 24 hores 2023 (fitxers):