Reglaments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Reglamento en español

Reglament 24 HTT 2023

XL 24 hores de tennis de taula / Trofeu Narcís Negre

Cassà de la Selva – 26 i 27 d’agost de 2023

Reglamento en español

Reglament en français

 

 REGLAMENT DE COMPETICIÓ

XL 24 hores de tennis de taula / Trofeu Narcís Negre

Cassà de la Selva – 26 i 27 d’agost de 2023

 

 

1.-ORGANITZACIÓ: L’Ajuntament de Cassà de la Selva, el Foment Deportiu Cassanenc i el Club Tennis Taula Cassà organitzen les 24 hores de tennis de taula que es regiran sota les normes d’aquest reglament particular i les de la Federació Espanyola de Tennis de Taula corresponents a la temporada 2022/2023.  Les partides es disputaran al millor de 5 jocs d’11 punts amb canvi de servei cada dos punts. Per seguretat sanitària no es canviarà de camp després de cada joc.

2.-PARTICIPANTS I CATEGORIES: Poden participar en la competició tots aquells jugadors que ho desitgin, i que ho sol·licitin i abonin la corresponent quota d’inscripció.

S’estableixen les següents categories:

Categoria Absoluta-Sènior: Grups A i B

Juvenil (J) (nascuts després de l’1-7- 2004). La fase prèvia la disputaran dins la categoria absoluta amb els dorsals d’aquella categoria (A o B)

Infantil (I) (nascuts després de l’u de juliol de 2007)

Femenina (F): Dones majors de 13 anys: jugaran la fase final. La fase prèvia la disputaran dins la categoria absoluta amb els dorsals d’aquella categoria (A o B)

Veterans 40 (V): Majors de 40 anys

Veterans 50 (L): Majors de 50 anys

Adaptats (t)

Locals o no federats (NF): jugadors nats o residents a Cassà de la Selva o d’altres poblacions sense llicència federativa

Dobles: parelles formades per dos jugadors de qualsevulla categoria

3.-FASES DE LA COMPETICIO: Les 24 hores de tennis taula de Cassà  es disputaran en diferents àmbits i categories. A partir de les deu del matí es disputarà l’obert català benjamí i aleví; a partir de les sis de la tarda es jugaran les 24 hores – Trofeu Narcís Negre, que finalitzaran a les 2 del migdia. Entre les 8 i les 10 del matí de diumenge es jugaran les partides corresponents al campionat local per  a no federats i el torneig de dobles.

A les 24h / Trofeu Narcís Negre hi haurà en dues fases en cada categoria. La primera fase o classificatòria enfrontarà en diferents rondes els jugadors de nivell semblant d’acord amb els resultats aconseguits entre les sis de la tarda de dissabte i les nou del matí de diumenge. En aquesta fase s’agruparan els jugadors de les categories absoluta, juvenil i femenina, que es distribuiran segons categoria a les fases finals.  Els millors classificats després de les diferents rondes prèvies passaran a la segona fase o eliminatòria, que es disputarà diumenge, a partir de les 10 del matí, sota el reglament de Copa (setzens, vuitens, quarts, semifinals i final). El nombre de rondes de la fase prèvia i els jugadors que passen a la següent fase dependrà del nombre de participants amb un mínim de cinc fases prèvies.

Per a la classificació després de cada ronda es tindran en compte les partides i els 11s. guanyats. A la fase prèvia no es repetirà cap aparellament, fet que pot succeir a la fase eliminatòria. En la fase eliminatòria els aparellaments es faran entre el millor i el pitjor en la fase o ronda anterior. Així en setzens de finals jugaran 1r contra 32è, 2n contra 31è,… i 16è contra 17è. Els grups A i B s’ajuntaran en un sol grup en la fase eliminatòria.

4. PREMIS.- Hi haurà trofeus per als quatre millors classificats de cada categoria i premis en metàl·lic per als  millors de la categoria absoluta.

5.-HORARIS: La competició començarà a les 6 de la tarda de dissabte, 26 d’agost al pavelló pav3 de Cassà. Les partides es jugaran en les 16 taules distribuïdes al pavelló d’esports. Els horaris de cada ronda es faran públics com a mínim 20 minuts abans de cada sèrie en els panells d’anuncis situats al recinte o en el web de la competició: www.24httcassa.cat. És imprescindible un seguiment estricte de l’horari assenyalat per l’organització per garantir la durada i el ritme de tota la competició. Els retards poden ser sancionats amb la pèrdua del matx i en cas de reincidència amb l’exclusió de l’infractor. Les categories de veterans i  infantils tindran un descans d’un mínim de sis hores al llarg de la competició. La resta de jugadors competiran de manera ininterrompuda del dissabte a les sis de la tarda fins diumenge a les 9 del matí. La competició finalitzarà diumenge a les 2 del migdia, amb l’acte de lliurament de premis.

6.-INSCRIPCIONS: Els participants hauran de fer efectiva la seva inscripció, per escrit i efectuar el pagament dels drets a través de transferència bancària, a través del formulari que es podrà trobar al web www.24httcassa.cat. amb el formulari caldrà trametre per correu electrònic el full de pagament (24httcassa@gmail.com). La data límit d’inscripció és el 18 d’agost de 2023. El preu d’inscripció és de 20 € per a totes les catgeories.  Per a dobles, el preu és de 5 € per jugador. Els jugadors que s’hagin inscrit a l’Obert tindran la inscripció gratuïta a les 24 hores (excepte en dobles). L’ingrés cal fer-lo al núm. de compte ES37 0075 0107 9707 0125 3086 del Tennis Taula Cassà.

7.-RECOLLIDA DE DORSALS: La recollida de dorsals i certificació de la inscripció començarà a les deu del matí de dissabte a la zona habilitada del pavelló Tanmateix, hauran de ser presents al recinte com a mínim una hora abans de començar la competició per recollir el seu dorsal i fer efectiva la seva inscripció. Aquell jugador que no hagi fet aquest tràmit abans de les 17h es considerarà no presentat, perdrà tots els seus drets, i la seva plaça serà ocupada pels inscrits com a reserves. Cada jugador rebrà amb el dorsal una pilota que és la que utilitzarà durant el campionat. En cas de trencament de la pilota caldrà portar-la a secretaria i l’organització la canviarà. Si el jugador la perd en podrà adquirir una altra al preu d’1€.

8. DRET D’ACAMPADA I D’US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: Els participants a les 24 hores tindran dret a instal·lar una tenda a la zona d’acampada al costat de la piscina municipal. Cada inscrit rebrà dos braçalets imprescindibles per accedir a les instal·lacions.  Els acompanyants podran adquirir braçalets per fer ús de la piscina, al preu de 5€.

9.-CONTROL DE PARTIDES: Abans de cada ronda els jugadors han de passar per la secretaria de la prova per recollir la pilota de joc i la butlleta corresponent a la seva partida, segons el quadre que s’haurà exposat. El guanyador de la partida haurà de retornar la butlleta i la pilota de joc a la secretaria. El guanyador de la partida és responsable de la correcta anotació del resultat final en aquesta butlleta. L’organització no es fa responsable dels errors que es puguin produir per incorrecció en aquestes anotacions.

10.-ARBITRATGES: El jugador que perdi el matx haurà de quedar-se a la taula a arbitrar la partida següent. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar l’exclusió de l’infractor. A la primera partida del campionat es designaran els jugadors locals que faran d’àrbitres

11.-RESERVES: Des de les 10 del matí de dissabte s’obriran les inscripcions de reserves per ocupar les places que quedessin vacants en la corresponent categoria. L’ordre d’entrada de cada reserva en la competició es farà seguint l’ordre d’inscripció en la llista de reserves i es farà públic 20 minuts abans de l’inici de la competició.

12.-RECLAMACIONS: El comitè de competició i l’organització atendrà qualsevol reclamació que es presenti al llarg de la prova. Les seves decisions seran inapel·lables. El Comitè es reserva el dret d’efectuar canvis durant la competició si causes imprevistes l’hi obligués. Qualsevol circumstància o incidència no prevista en aquest reglament serà resolta per l’organització.

 

 

CASSÀ DE LA SELVA, juliol 2023

XL 24 horas de tenis de mesa / Trofeo Narcís Negre

Cassà de la Selva – 26 y 27 de agosto de 2027

 REGLAMENTO DE COMPETICIÓN

XL 24 horas de tenis de mesa / Trofeo Narcís Negre

 

 

 

1.-ORGANIZACIÓN: El Ayuntamiento de Cassà de la Selva, el Fomento Deportivo Cassanenc y el Club Tenis Mesa Cassà organizan las 24 horas de tenis de mesa que se regirán bajo las normas de este reglamento particular y las de la Federación Española de tenis de Mesa correspondientes a la temporada 2021/2022. Las partidas se disputarán al mejor de 5 juegos de 11 puntos con cambio de servicio cada dos puntos. Por seguridad sanitaria no se cambiará de campo después de cada juego.

 

2.-PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS: Pueden participar en la competición todos aquellos jugadores que lo deseen, y que lo soliciten y abonen la correspondiente cuota de inscripción. Se establecen las siguientes categorías:

Categoría Absoluta-Senior: Grupos A y B

Juvenil (J) (nacidos después del 1-7- 2004). La fase previa la disputarán dentro de la categoría absoluta con los dorsales de aquella categoría (A o B)

Infantil (I) (nacidos después del uno de julio de 2006)

Femenina (F): Mujeres mayores de 13 años: jugarán la fase final. La fase previa la disputarán dentro de la categoría absoluta con los dorsales de aquella categoría (A o B)

Veteranos 40 (V): Mayores de 40 años

Veterano 50 (L): Mayores de 50 años

Adaptados (P)

Locales o no federados (NF): jugadores nacidos o residentes en Cassà de la Selva o de otras poblaciones sin licencia federativa.

Dobles: parejas formadas por dos jugadores de cualquier categoría

 

3.-FASES DE LA COMPETICION: Las 24 horas de tenis mesa de Cassà se disputarán en diferentes ámbitos y categorías. A partir de las diez de la mañana se disputará el abierto catalán benjamín y alevín; a partir de las seis de la tarde se jugarán las 24 horas- Trofeo Narcís Negre, que finalizarán a las 2 de la tarde. Entre las 9 y las 11 de la mañana del domingo se jugarán las partidas correspondientes al campeonato local para no federados i el torneo de dobles.

En las 24h / Trofeo Narcís Negre habrá en dos fases en cada categoría. La primera fase o clasificatoria enfrentará en diferentes rondas los jugadores de nivel similar de acuerdo con los resultados conseguidos entre las seis de la tarde del sábado y las nueve de la mañana del domingo. En esta fase se agruparán los jugadores de las categorías absoluta, juvenil y femenina, que se distribuirán según categoría en las fases finales. Los mejores clasificados tras las diferentes rondas previas pasarán a la segunda fase o eliminatoria, que se disputará el domingo, a partir de las 11 de la mañana, bajo el reglamento de Copa (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final). El número de rondas de la fase previa y los jugadores que pasan a la siguiente fase dependerá del número de participantes con un mínimo de cinco fases previas.

Para la clasificación después de cada ronda se tendrán en cuenta las partidas y los 11s. ganados. En la fase previa no se repetirá ningún apareamiento, lo que puede suceder en la fase eliminatoria. En la fase eliminatoria los emparejamientos se harán entre el mejor y el peor en la fase o ronda anterior. Así en dieciseisavos de final jugarán 1º contra 32º, 2º contra 31º, … y 16º contra 17º. Los grupos A y B se juntarán en un solo grupo en la fase eliminatoria.

 

4. PREMIOS.- Habrá trofeos para los cuatro mejores clasificados de cada categoría y premios en metálico para los mejores de la categoría absoluta.

 

5.-HORARIOS: La competición comenzará a las 6 de la tarde del sábado, 26 de agosto en el pabellón PAV3 de Cassà. Las partidas se jugarán en las mesas distribuidas en el pabellón de deportes. Los horarios de cada ronda se harán públicos al menos 20 minutos antes de cada serie en los paneles de anuncios situados en el recinto o en la web de la competición: www.24httcassa.cat. Es imprescindible un seguimiento estricto del horario señalado por la organización para garantizar la duración y el ritmo de toda la competición. Los retrasos pueden ser sancionados con la pérdida del encuentro y en caso de reincidencia con la exclusión del infractor. Las categorías de veteranos e infantiles tendrán un descanso de un mínimo de seis horas a lo largo de la competición. El resto de jugadores competirán de manera ininterrumpida del sábado a las seis de la tarde hasta el domingo a las 9 de la mañana. La competición finalizará el domingo a las 2 de la tarde, con el acto de entrega de premios.

 

6.-INSCRIPCIONES: Los participantes deberán hacer efectiva su inscripción, por escrito y efectuar el pago de los derechos a través de transferencia bancaria, a través del formulario que se podrá encontrar en la web www.24httcassa.cat. Se deberá enviar por correo electrónico la hoja de pago (24httcassa@gmail.com). La fecha límite de inscripción es el 18de agosto de 2023. El precio de inscripción es de 20 € para todas las categorías. Para dobles, el precio es de 5€ por jugador. Los jugadores que se hayan inscrito en el Open tendrán la inscripción gratuita a las 24 horas (excepto en dobles).  El ingreso hay que hacerlo al nº cuenta ES37 0075 0107 9707 0125 3086 del Tennis Taula Cassà.

 

7.-RECOGIDA DE DORSALES: La recogida de dorsales y certificación de la inscripción comenzará a las diez de la mañana del sábado en la zona habilitada del pabellón embargo, deberán estar presentes en el recinto al menos una hora antes de comenzar la competición para recoger su dorsal y hacer efectiva su inscripción. Aquel jugador que no haya hecho este trámite antes de las 17h se considerará no presentado, perderá todos sus derechos, y su plaza será ocupada por los inscritos como reservas. Cada jugador recibirá con el dorsal una pelota que es la que utilizará durante el campeonato. En caso de rotura del balón será necesario llevarla a secretaría y la organización la cambiará. Si el jugador la pierde podrá adquirir otra al precio de 1 €.

 

8. DERECHO DE ACAMPADA Y DE USO de LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: Los participantes a las 24 horas tendrán derecho a instalar una tienda en la zona de acampada junto a la piscina municipal. Cada inscrito recibirá dos brazaletes imprescindibles para acceder a las instalaciones. Los acompañantes podrán adquirir brazaletes para hacer uso de la piscina, al precio de 5 €.

 

9.-CONTROL DE PARTIDA: Antes de cada ronda los jugadores deben pasar por la secretaría de la prueba para recoger el boleto correspondiente a su partida, según el cuadro que se deberá expuesto. El ganador de la partida deberá devolver el boleto a la secretaría. El ganador de la partida es responsable de la correcta anotación del resultado final en este boletín. La organización no se hace responsable de los errores que se puedan producir por incorrección en estas anotaciones.

 

10.-ARBITRAJES: El jugador que pierda el encuentro deberá quedarse en la mesa a arbitrar la partida siguiente. El incumplimiento de esta norma puede conllevar la exclusión del infractor. En la primera partida del campeonato se designarán los jugadores que harán de árbitros

 

11.-RESERVAS: Desde las 10 de la mañana del sábado se abrirán las inscripciones de reservas para ocupar las plazas que quedaran vacantes en la correspondiente categoría. El orden de entrada de cada reserva en la competición se hará siguiendo el orden de inscripción en la lista de reservas y se hará público 20 minutos antes del inicio de la competición.

 

12.-RECLAMACIONES: El comité de competición y la organización atenderá cualquier reclamación que se presente a lo largo de la prueba. Sus decisiones serán inapelables. El Comité se reserva el derecho de efectuar cambios durante la competición si causas imprevistas se lo obligara. Cualquier circunstancia o incidencia no prevista en este reglamento será resuelta por la organización.

 

 

 CASSÀ DE LA SELVA, JULIO DE 2023

XL 24 heures de tennis table/ Trofeo Narcís Negre

Cassà de la Selva – 26 et 27 d’aout de 2023

RÈGLEMENT DE LA CONCURRENCE 

RÈGLEMENT DE LA CONCURRENCE 

1.-ORGANISATION: La Mairie de Cassà de la Selva, le Foment Deportiu Cassanenc et le Table Tennis Club Cassà organisent les 24 heures de tennis de table qui seront régies par les règles de ce règlement particulier et celles de la Fédération espagnole de table tennis pour la saison 2021/2022. Les matchs se joueront au meilleur des 5 matchs de 11 points avec un changement de service tous les deux points. Pour des raisons de sécurité sanitaire, le terrain ne sera pas modifié après chaque match.

2.-PARTICIPANTS ET CATÉGORIES : Tous les joueurs qui le souhaitent peuvent participer à la compétition, et qui en font la demande et paient les frais d’inscription correspondants. Les catégories suivantes sont définies:

Catégorie Absolu-Senior : Groupes A et B.

Juvénile (J) (né après le 1-7-2003). La phase précédente sera disputée dans la catégorie absolue avec les numéros de cette catégorie (A ou B)

Infantile (I) (né après celui de juillet 2006)

Féminin (F): Femmes de plus de 13 ans: disputeront la phase finale. La phase précédente sera disputée dans la catégorie absolue avec les numéros de cette catégorie (A ou B) Vétérans 40 (V) : Plus de 40 ans

Vétérans 50 (L) : Plus de 50 ans Adapté (P) Local ou non fédéré (NF) : joueurs nés ou résidant à Cassà de la Selva ou d’autres communes sans licence fédérale

Doubles: paires composées de deux joueurs de n’importe quelle catégorie

3.-PHASES DE COMPÉTITION: Les 24 heures de Cassà seront jouées dans différentes zones et catégories.

Dès 10 heures du matin, le Catalan Benjamín ouvert et Alevi aura lieu.

Après 18 heures, ils seront joués 24 heures, qui se terminera à midi.

A 24 heures il y aura deux phases dans chaque catégorie. La première phase ou qualification doit affronter les joueurs au même niveau dans différents tours en fonction des résultats obtenus entre 18h00 le samedi et 9h00 du dimanche he.

Dans cette phase, les joueurs des catégories absolues, juvéniles et féminines seront regroupés, qui seront répartis selon la catégorie dans les étapes finales. Les matchs du championnat local hors fédération et du tournoi de double se joueront entre 8 h et 10 h le dimanche.

Les meilleures classements après les tours précédents passeront à la deuxième phase ou à la phase éliminatoire, qui se jouera le dimanche, à partir de 11 heures du matin, sous les règlements de la Coupe (seizième, huitième, quarts de finale, demi-finales et finale).

Le nombre de tours dans la phase précédente et les joueurs qui vont à la phase suivante dépendra du nombre de participants avec un minimum de cinq phases précédentes.

Pour le classement après chaque manche, les matchs et les 11 seront pris en compte. gagné Dans la phase précédente, aucun accouplement ne sera répété, ce qui peut arriver dans la phase éliminatoire. Dans la phase éliminatoire, l’appariement se fera entre le meilleur et le pire dans la phase ou ronde précédente. Ainsi, dans les 16 derniers matchs, ils joueront 1ère contre 32ème, 2ème contre 31ème, … et 16ème contre 17ème. Les groupes A et B rejoindront un groupe unique dans la phase éliminatoire.

4. PRIX.- Il y aura des trophées pour les quatre meilleures petites de chaque catégorie et des prix en argent pour le meilleur de la catégorie absolue.


5.-CALENDRIER: La compétition débutera à 18h le samedi 26 août au Pavillon Pav3 de Cassà.
Les jeux seront joués dans seize tables distribuées à la salle de sport. 
horaires de chaque manche seront rendus publics au moins 20 minutes avant chaque série dans les panneaux d'affichage situés sur le site ou sur le site du concours: www.24httcassa.cat. 
Il est indispensable de suivre strictement le planning indiqué par l'organisation pour garantir la durée et le rythme de l'ensemble de la compétition. 
Les retards peuvent être sanctionnés par la perte du match et en cas de récidive à l'exclusion du contrevenant. Les catégories d'anciens combattants et les enfants auront une pause d'au moins six heures tout au long de la compétition. Le reste des joueurs s'affronteront sans interruption le samedi à six heures du matin jusqu'au dimanche à 9 heures du matin. La compétition se terminera dimanche à 2 heures, avec la cérémonie de remise des prix.  
6.-INSCRIPTION: Les participants doivent faire leur inscription, écrite et payer les droits par virement bancaire en vigueur, à travers le formulaire qui peut être trouvé sur le web www.24httcassa.cat. 
Avec le formulaire, vous devrez envoyer le formulaire de paiement par email (24httcassa@gmail.com). La date limite d'inscription est le 5 août 2020. Les frais d'inscription sont de 20 € pour toutes les catégories. Pour les doubles, le tarif est de 5 € par joueur. Les joueurs inscrits à l'Open bénéficieront d'une inscription gratuite 24h (sauf en double).
 Le dépôt doit être effectué au numéro ES37 0075 0107 9707 0125 3086 del Tennis Taula Cassà
7.-COLLECTE DE CONTEXTE: La collecte des dossards et la certification de l'inscription commencera samedi à dix heures du matin dans la zone habilitée du pavillon, cependant, ils doivent être présents dans l'enceinte au moins une heure avant la compétition pour récupérer votre numéro et effectuez votre inscription. Le joueur qui n'a pas effectué cette procédure avant 17h sera considéré comme non présenté, perdra tous ses droits, et sa place sera occupée par les inscrits comme réserves. Chaque joueur recevra un ballon qu'il utilisera pendant le championnat avec le dossard. En cas de rupture du ballon il faudra le rapporter au secrétariat et l'organisation le changera. Si le joueur le perd il pourra en acheter un autre au prix de 1 €.
8. DROIT DE CAMPING ET D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES: Les participants à 24 heures auront le droit d'installer une tente dans la zone de camping à côté de la piscine municipale. Chaque participant recevra deux bracelets indispensables pour accéder aux installations. Les compagnons pourront acheter des bracelets pour utiliser la piscine, au prix de 5 €.
9.-CONTRÔLE DE DÉPART: Avant chaque manche, les joueurs doivent passer par le secrétariat du test pour récupérer le ticket correspondant à leur départ, selon le tableau qui a été exposé. Le gagnant du jeu doit retourner le ticket au secrétariat. Le vainqueur du jeu est responsable de la saisie correcte du résultat final dans ce bulletin. L'organisation n'est pas responsable des erreurs qui pourraient survenir en raison d'entrées incorrectes dans ces notes.
10.-ARBITRAGE: Le joueur qui perd la rencontre doit rester à la table pour arbitrer la prochaine partie. Le non-respect de cette règle peut entraîner l'exclusion du contrevenant. Dans la première partie du championnat, les joueurs locaux seront désignés comme arbitres
11.-RÉSERVATIONS: A partir de 10h le samedi matin, les inscriptions de réservations s'ouvriront pour combler les places libres dans la catégorie correspondante. L'ordre d'inscription de chaque réservation au concours se fera suivant l'ordre d'inscription dans la liste des réservations et sera rendu public 20 minutes avant le début du concours.
12.-RÉCLAMATIONS: Le comité de compétition et l'organisation seront attentifs à toute réclamation présentée tout au long de la course. Vos décisions seront définitives. Le Comité se réserve le droit d'apporter des modifications pendant la compétition si des causes imprévues sont nécessaires. Toute circonstance ou incident non prévu par le présent règlement sera résolu par l'organisation.
 
 
 CASSÀ DE LA SELVA, JUILLET 2023