Reglament 24 HTT 2020

XXXVIII 24 hores de tennis de taula Francisco Oller SA / Trofeu Narcís Negre

Cassà de la Selva – 29 i 30 d’agost de 2020

 

 REGLAMENT DE COMPETICIÓ 

1.-ORGANITZACIÓ: L’Ajuntament de Cassà de la Selva, el Foment Deportiu Cassanenc i el Club Tennis Taula Cassà organitzen les 24 hores de tennis de taula que es regiran sota les normes d’aquest reglament particular i les de la Federació Espanyola de Tennis de Taula corresponents a la temporada 2019/2020.  Les partides es disputaran al millor de 5 jocs d’11 punts amb canvi de servei cada dos punts.

2.-PARTICIPANTS I CATEGORIES: Poden participar en la competició tots aquells jugadors que ho desitgin, i que ho sol·licitin i abonin la corresponent quota d’inscripció.

S’estableixen les següents categories:

Categoria Absoluta-Sènior: Grups A i B

Juvenil (J) (nascuts després de l’1-7- 2001). La fase prèvia la disputaran dins la categoria absoluta amb els dorsals d’aquella categoria (A o B)

Infantil (I) (nascuts després de l’u de juliol de 2003)

Femenina (F): Dones majors de 13 anys: jugaran la fase final. La fase prèvia la disputaran dins la categoria absoluta amb els dorsals d’aquella categoria (A o B)

Veterans 40 (V): Majors de 40 anys

Vetrans 50 (L): Majors de 50 anys

Adaptats (P)

Locals o no federats (NF): jugadors nats o residents a Cassà de la Selva o d’altres poblacions sense llicència federativa 

3.-FASES DE LA COMPETICIO: Les 24 hores de tennis taula de Cassà  es disputaran en diferents àmbits i categories. A partir de les deu del matí es disputarà l’obert català benjamí i aleví; a partir de les sis de la tarda es jugaran les 24 hores – Trofeu Narcís Negre, que finalitzaran a les 2 del migdia amb un descans entre les 9 i les 11 del matí de diumenge. Finalment entre les 9 i les 11 del mati de diumenge es jugaran les partides corresponents al campionat local per  a no federats.

A les 24h / Trofeu Narcís Negre hi haurà en dues fases en cada categoria. La primera fase o classificatòria enfrontarà en diferents rondes els jugadors de nivell semblant d’acord amb els resultats aconseguits entre les sis de la tarda de dissabte i les nou del matí de diumenge. En aquesta fase s’agruparan els jugadors de les categories absoluta, juvenil i femenina, que es distribuiran segons categoria a les fases finals. Els millors classificats després de les diferents rondes prèvies passaran a la segona fase o eliminatòria, que es disputarà diumenge, a partir de les 11 del matí, sota el reglament de Copa (setzens, vuitens, quarts, semifinals i final). El nombre de rondes de la fase prèvia i els jugadors que passen a la següent fase dependrà del nombre de participants amb un mínim de cinc fases prèvies.

Per a la classificació després de cada ronda es tindran en compte les partides i els 11s. guanyats. A la fase prèvia no es repetirà cap aparellament, fet que pot succeir a la fase eliminatòria. En la fase eliminatòria els aparellaments es faran entre el millor i el pitjor en la fase o ronda anterior. Així en setzens de finals jugaran 1r contra 32è, 2n contra 31è,… i 16è contra 17è. Els grups A i B s’ajuntaran en un sol grup en la fase eliminatòria. 

4. PREMIS.- Hi haurà trofeus per als quatre millors classificats de cada categoria i premis en metàl·lic per als  millors de la categoria absoluta. 

5.-HORARIS: La competició començarà a les 6 de la tarda de dissabte, 29 d’agost al pavelló pav3 de Cassà. Les partides es jugaran en les taules distribuïdes al pavelló d’esports. Els horaris de cada ronda es faran públics com a mínim 20 minuts abans de cada sèrie en els panells d’anuncis situats al recinte o en el web de la competició: www.24httcassa.cat. És imprescindible un seguiment estricte de l’horari assenyalat per l’organització per garantir la durada i el ritme de tota la competició. Els retards poden ser sancionats amb la pèrdua del matx i en cas de reincidència amb l’exclusió de l’infractor. Les categories de veterans i  infantils tindran un descans d’un mínim de sis hores al llarg de la competició. La resta de jugadors competiran de manera ininterrompuda del dissabte a les sis de la tarda fins diumenge a les 9 del matí. La competició finalitzarà diumenge a les 2 del migdia, amb l’acte de lliurament de premis. 

6.-INSCRIPCIONS: Els participants hauran de fer efectiva la seva inscripció, per escrit i efectuar el pagament dels drets a través de transferència bancària, a través del formulari que es podrà trobar al web www.24httcassa.cat. amb el formulari caldrà trametre per correu electrònic el full de pagament (24httcassa@gmail.com). La data límit d’inscripció és el 15 d’agost de 2020. El preu d’inscripció és de 20 € per a les categories absoluta, juvenil, veterans 40 i 50; 15 € per als infantils i l’obert català; i 10€ per als Locals i no federats. Els jugadors que s’hagin inscrit a l’Obert tindran la inscripció gratuïta a les 24 hores. L’ingrés cal fer-lo al núm. de compte ES23 0075 0107 9707 0125 3086

Atenció: atesa la situació d’incertesa per la crisi del coronavirus no s’ha d’efectuar cap pagament a l’hora de formalitzar la inscripció. Des de l’organització s’informarà de com caldrà fer  el pagament de la inscripció un cop confirmada la celebració de la prova.

7.-RECOLLIDA DE DORSALS: La recollida de dorsals i certificació de la inscripció començarà a les deu del matí de dissabte a la zona habilitada del pavelló Tanmateix, hauran de ser presents al recinte com a mínim una hora abans de començar la competició per recollir el seu dorsal i fer efectiva la seva inscripció. Aquell jugador que no hagi fet aquest tràmit abans de les 17h es considerarà no presentat, perdrà tots els seus drets, i la seva plaça serà ocupada pels inscrits com a reserves. Cada jugador rebrà amb el dorsal una pilota que és la que utilitzarà durant el campionat. En cas de trencament de la pilota caldrà portar-la a secretaria i l’organització la canviarà. Si el jugador la perd en podrà adquirir una altra al preu d’1€. 

8. DRET D’ACAMPADA I D’US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: Els participants a les 24 hores tindran dret a instal·lar una tenda a la zona d’acampada al costat de la piscina municipal. Cada inscrit rebrà dos braçalets imprescindibles per accedir a les instal·lacions.  Els acompanyants podran adquirir braçalets per fer ús de la piscina, al preu de 5€. 

9.-CONTROL DE PARTIDES: Abans de cada ronda els jugadors han de passar per la secretaria de la prova per recollir la butlleta corresponent a la seva partida, segons el quadre que s’haurà exposat. El guanyador de la partida haurà de retornar la butlleta a la secretaria. El guanyador de la partida és responsable de la correcta anotació del resultat final en aquesta butlleta. L’organització no es fa responsable dels errors que es puguin produir per incorrecció en aquestes anotacions. 

10.-ARBITRATGES: El jugador que perdi el matx haurà de quedar-se a la taula a arbitrar la partida següent. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar l’exclusió de l’infractor. A la primera partida del campionat es designaran els jugadors locals que faran d’àrbitres 

11.-RESERVES: Des de les 10 del matí de dissabte s’obriran les inscripcions de reserves per ocupar les places que quedessin vacants en la corresponent categoria. L’ordre d’entrada de cada reserva en la competició es farà seguint l’ordre d’inscripció en la llista de reserves i es farà públic 20 minuts abans de l’inici de la competició. 

12.-RECLAMACIONS: El comitè de competició i l’organització atendrà qualsevol reclamació que es presenti al llarg de la prova. Les seves decisions seran inapel·lables. El Comitè es reserva el dret d’efectuar canvis durant la competició si causes imprevistes l’hi obligués. Qualsevol circumstància o incidència no prevista en aquest reglament serà resolta per l’organització. 

CASSÀ DE LA SELVA, FEBRER de 2020A