Normes coronavirus

Informacions per als jugadors i jugadores, familiars i acompanyants:

Atenció:

Els horaris de la competició s’adequaran a les limitacions establertes pel Procicat. En data 12 d’agost es preveu que no es pugui competir durant la nit (de 2/4 d’1 a 6 de la matinada). Les fases s’adequaran a les prescripcions vigents els dies de la prova.

Amb motiu de la situació de prevenció i les limitacions que imposa la pandèmia de la Covid-19, tots els assistents a les 24 hores de tenis de taula de Cassà (esportistes, familiars i públic) hauran de tenir presents les següents indicacions:

 • Tothom que accedeixi al recinte haurà de passar un control de temperatura corporal. La persona que superi els 37,5º no podrà accedir al recinte.

 • Tothom que accedeixi al recinte s’haurà d’identificar a l’entrada al pavelló. Els esportistes participants hauran de complimentar el document d’autoresponsabilitat i el públic i familiars hauran de signar a l’entrada del recinte en un document on hauran d’incloure el DNI i un telèfon de contacte.

 • Un cop identificada, la persona que vulgui accedir a les 24hores rebrà un braçalet que s’haurà de col·locar en el canell i que li servirà per accedir al recinte i a la zona d’acampada. Hi haurà un braçalet específic (per a esportistes i un acompanyant) que, a més, permetrà l’accés a la piscina en l’horari d’obertura al públic.

 • Per norma general, caldrà sempre portar la mascareta correctament posada al llarg de tota la competició i a tot arreu d’acord amb la normativa actual. Els jugadors es podran treure la mascareta a l’hora de jugar els partits; però caldrà que se la tornin a posar després de cada matx.

 • Els esportistes s’hauran de desinfectar les mans abans i després de cada partida fent servir els dispensadors que hi haurà a cada taula d’arbitratge. L’àrbitre haurà de netejar la taula de joc amb els productes que es facilitaran des de l’organització.

 • Els assistents o entrenadors (màxim de dos per jugador) hauran de portar sempre la mascareta posada i mantenir les distàncies de seguretat.

 • El sorteig inicial de cada matx decidirà el camp en el qual es jugarà tot el partit (per motius de seguretat no hi haurà canvis entre jocs).

 • Feu servir les papereres i no deixeu material (bosses, ampolles..) a la graderia o a la pista. Feu servir motxilles i eviteu posar-les en contacte amb el terra.

 • Per motius de seguretat es limitarà l’aforament als vestidors del Pav3 romandran tancats al públic; els serveis estaran oberts i degudament higienitzats i revisats.

 • Els vestidors de la piscina coberta estaran oberts en els horaris de funcionament de la piscina descoberta (de 10:30 a 20h).

 • La zona d’acampada, a la qual caldrà accedir per la zona degudament senyalitzada, no estarà vigilada. Recomanem no deixar-hi objectes de valor.

 • Horaris per accedir a la piscina: de 10:30 a 20h. Només s’hi podrà accedir amb el braçalet groc i sempre i quan hi hagi capacitat suficient per acollir els que ho desitgin.

 • Quan el públic estigui a la graderia caldrà respectar la distància de seguretat entre persones (i sempre amb la mascareta posada). La capacitat màxima de la graderia s’estableix en 300 persones.

 • I recordeu, també en l’esport: Distància, mans i mascaretes. La seguretat depèn de tots!

 

Models de full d’autoresponsabilitat per jugadors/ores, famílies i acompanyants.  (Si us plau porteu-lo omplert quan vingueu a competir):

Modelos de hoja de autorresponsabilidad por jugadores/oras, familias y acompañantes.  (Por favor llevadlo completado cuando vengáis a competir):

Modèles de feuille de autoresponsabilité par des joueurs/pries, familles et accompagnatrices.  (S’il vous plaît portez-le rempli quand vous veniez à concourir):

Català

 

Español

Français