Aquí podeu trobar el full dinscripció que cal enviar a: 24httcassa@gmail.com